Päiväkoti Kettula-Nahkuri

Päiväkoti Kettula-Nakurissa toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioimalla toiminnassa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys.

Meillä leikille ja luovuudelle on tilaa! Liikunnan ja leikin avulla annamme eväät lapsen motoristen taitojen kehittymiselle luomalla monipuolisia ja elämyksellisiä kokemuksia. Luonto ja retket ovat osa arjen toimintaa. Lasten kanssa toiminnoissa häärii ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta. 

Päiväkotimme viikko rakentuu monipuolisista toiminnoista. Aiheet kulkevat pitkälti vuodenaikojen ja lasten kiinnostusten mukaan ja niitä käsitellään eri toimintojen kautta. Käytäntö ei kuitenkaan missään nimessä poissulje ”spontaania inspiraatiota”!

Päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisemmän huomioinnin ja tarvittaessa mahdollisen tuen antamisen riittävän varhaisessa vaiheessa. Pienryhmätoimintaa toteutetaan mm. askarteluissa ja erilaisissa teematuokioissa tilanteen mukaan. Paljon mukavaa kivaa tehdään isommallakin porukalla yhdessä. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on yhtenäinen Ulvilan kaupungin suunnitelman kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä kasvatuskumppanuutta korostaen kodin ja päiväkodin välillä. Suunnitelma käydään läpi syksyllä vanhempien keskustelussa ja päivitetään vuosittain, sekä tarvittaessa.